برگزاری کارگاه‌های تخصصی گروه درمانی و مشاوره

براساس نیاز خانواده‌های تحت حمایت با حضور کارشناسان جاودان و سوسن‌آبادی لازم به ذکر است که این جلسات برای سه گروه ۲۵ نفره A و B و C از زنان سرپرست خانوار در محل مؤسسه و قرچک برگزار می‌گردد.