این عزیزان می‌توانند در فعالیت‌هایی همچون تورهای تفریحی، برگزاری جشن غذا و گلریزان و برگزاری بازارچه‌ها با ما همراه باشند.