شما حامی عزیز می‌توانید با کلیه کارت‌های عضو شتاب، موسسه نیکوکاری ریحانه‌النبی را یاری نمایید.

 

شماره کارت موسسه:

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۵۳۰۹-۹۲۹۶

بانک اقتصاد نوین به نام موسسه نیکوکاری ریحانه‌النبی