مؤسسه نیکوکاری ریحانه‌النبی مانند دیگر مؤسسات مردم نهاد (NGO) با انگیزه والای کمک به هم‌نوع شکل گرفته و امید دارد با تلاش اینگونه مؤسسات و یاری هموطنان، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشیم.

 

بیانیه مأموریت

مأموریت مؤسسه نیکوکاری ریحانه‌النبی، حمایت‌های همه جانبه از مددجویان تحت پوشش و در گامی فراتر، مبارزه با پدیده فقر و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است تا خانواده‌های تحت پوشش بستر مناسبی برای رشد و آگاهی داشته و آینده بهتری را برای خود ترسیم نمایند.