اهدا لوازم التحریر سال تحصیلی ۱۴۰۲

با توجه به فرا رسیدن ماه مهر این موسسه با لطف خدا و حمایت حامیان همیشگی جهت ثبت نام ۵۰ دانش آموز مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان و خرید لوازم التحریر مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تخصیص یافت که بین دانش آموزان تحت حمایت توزیع گردید.